مشخصات ps5

مشخصات ps5 از دیدگاهِ گیمر‌ها، می‌دانیم که اشتیاقِ زیادی برای دانستنِ مشخصاتِ تکنیکیِ اصلی پردازنده‌ی پلی‌استیشن 5 وجود داشته و به خاطرِ این معرفیِ جدید، اکنون درباره‌ی پردازنده‌ی سفارشیِ ساختِ AMD در قلبِ پلی‌استیشن 5 بسیار بیشتر می‌دانیم. در حقیقت فکر می‌کنیم که سرنی در سخنانش بیشتر روی تجربه‌ای متمرکز بود که…